Bởi {0}
logo
Shanghai Stonedoing Industry Company Limited
Sản Phẩm chính: Dán tùy chỉnh, dán xe, nhãn, túi bông, thẻ trò chơi
Thứ tự xếp hạng2 nhà cung cấp nổi bật trong Hình dánMulti-Language capability: Cooperated suppliers (25)Supplier assessment proceduresCompetitive OEM factory
Shanghai Stonedoing Industry Company Limited
Chỉ số nhà cung cấp
Điểm cửa hàng
4.9/5
Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
99.9%
Thời gian phản hồi
≤3h
Doanh thu xuất khẩu trực tuyến
US $960,000+ trực tuyến
Nhân viên
35
Dịch vụ
Tùy chỉnh từ thiết kế
Tùy chỉnh hoàn toàn
Kiểm soát chất lượng
Nhận dạng truy xuất nguồn gốc nguyên liệu
Kiểm tra nguyên liệu tại chỗ
Đánh giá nhà cung cấp